THE VAT HOUSE

Sinds de open grenzen in de Europese Unie worden de bedrijven meer en meer geconfronteerd met btw-verplichtingen. Dit zowel in België als in de andere EU-lidstaten. Terzelfder tijd ontwikkelen bedrijven zich meer en meer internationaal.

Het is voor bedrijven geen sinecure om op de hoogte te zijn en te blijven van de eigen btw-wetgeving, de Europese btw-richtlijnen en rechtspraak én de nationale btw-wetgeving van de andere landen. De btw-problematiek beheersen en bedrijven in regel laten zijn met de diverse btw-verplichtingen vereist een hoog niveau van ervaring en kennis.

THE VAT HOUSE haar missie is om de bedrijven in deze moeilijke opdracht te assisteren. THE VAT HOUSE is dan ook gespecialiseerd in btw, en kan u desgevallend ook assisteren inzake Intrastat.

THE VAT HOUSE is in het kader van de KMO-portefeuille erkend als dienstverlener voor de pijler Opleiding met erkenningsnummer DV.O110176.

NIEUW ADRES EN TELEFOON/FAX VANAF
1 SEPTEMBER 2016

THE VAT HOUSE bv cvba
Fountain Business Center - gebouw 5
Cesar Van Kerckhovenstraat 110
2880 Bornem – Belgium

Tel. +32 (0)3 890 46 90
Fax. +32 (0)3 890 46 99

Erkend opleider

Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen