E-commerce en webshops: btw-wetswijzigingen en -implicaties vanaf 1/7/2021 - Sessie 2: online diensten verrichten – diensten B2C in andere EU-lidstaten
Heidi Deschacht en Peter Raes | Webcast-virtual-online-livestream, .
16/3/2021 | van 10u00 tot 12u00

Wat is de kern van deze opleiding ?

De alsmaar versnellende digitalisering is brandend actueel. Verkopen via een webshop is in een echte stroomversnelling geraakt. Hoog tijd om de btw-gevolgen van dit soort van verkopen te analyseren.

Verkoopt u goederen of zijn het eigenlijk diensten die u verkoopt via een webshop? Zijn uw klanten B2B, B2C en/of B2G? Welke stroom volgen de goederen? Bent u zeker dat u de juiste btw-regels toepast? Moet u altijd Belgische btw afdragen? Of moet u zich in het buitenland voor de btw registreren?

Na het volgen van deze sessies zullen de deelnemers in staat zijn om de nieuwe btw-regels met betrekking tot grensoverschrijdende B2C-e-commerceactiviteiten te identificeren, met inbegrip van de rol van elektronische interfaces (bijv. platforms, marktplaatsen).

ACTUALITEIT. Wetswijzigingen inzake afstandsverkopen van goederen, telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtigen gaan in op 1 juli 2021.

ACTUALITEIT. OSS-regeling voor B2C diensten verricht aan EU-afnemers door niet in de EU-lidstaat van verbruik gevestigde btw-plichtigen vanaf 1 juli 2021. Belangrijke impact op btw-registratieverplichtingen!

Deze opleiding verduidelijkt de huidige wetgeving en rechtspraak rond webshops en biedt praktische antwoorden en oplossingen.

Waarom voor deze opleiding kiezen ?

• de juiste kennis verwerven om de btw-aspecten van een webshop onder de knie te hebben
• goede mix van de wettelijke beginselen en praktijkvoorbeelden
• sterke sprekers met gedegen en bewezen btw-ervaring
• THE VAT HOUSE / HET BTW HUIS als huis van vertrouwen.

Naar welke doelgroep richten wij ons ?

De opleiding richt zich vooral tot personen die binnen de onderneming met de factureringsstroom te maken hebben, zowel inkomend als uitgaand, zowel superviserend als uitvoerend. Uiteraard richt deze opleiding zich ook tot financieel en fiscaal verantwoordelijken, bedrijfsjuristen, accountants, boekhouders, bedrijfsrevisoren, fiscalisten en belastingconsulenten. Desbetreffende personen kunnen de opleiding als algemene bijscholing aanzien in het kader van hun permanente vorming.

Wat mag u als programma verwachten ?

Onder meer volgende items komen op een praktische manier aan bod:

Sessie 2: online diensten verrichten – diensten B2C in andere EU-lidstaten – dinsdag 16 maart 2021: 10-12u

• Online diensten verrichten: wat zijn de toepasselijke regels? B2B, B2C en B2G klanten:
wat is het verschil?
• Langs elektronische weg verrichte diensten: plaatsbepaling?
• Wanneer is de drempel van 10.000 EUR van toepassing?
• Vanaf 1/7/2021: uitbreiding OSS naar alle B2C dienstprestaties door niet in EU-lidstaat van verbruik gevestigde btw-plichtigen: wat verandert er?
• Dient u een btw-nummer te hebben buiten het land waar u gevestigd bent?
• Wanneer kunt u gebruik maken van (M)OSS-aangiften?
• Hoe werkt de (mini-)one-stop-shop regeling voor diensten in de praktijk?
• Welke stukken dient u op te maken? Hoe rapporteert u?
• Hoe verwerkt u elektronische verkopen in de btw-aangifte?
• Heeft u alle btw-verplichtingen nageleefd?

Realia

Deze live webinars zullen plaatsvinden in drie sessies op donderdag 11 maart, dinsdag 16 maart en donderdag 18 maart 2021 telkens van 10.00u tot 12.00u (inloggen vanaf 09.45 u).

U ontvangt enkele dagen voor de start van de sessie per e-mail de officiële bevestiging van uw inschrijving, een link naar de syllabus alsook een link om deel te nemen via MS Teams op het voorziene tijdstip. De toezending gebeurt steeds naar uw eigen, op uw inschrijvingsformulier aangegeven, e-mailadres. U dient hiermee ook in te loggen om uw deelname te kunnen bewijzen en krijgt op dit adres na afloop uw attest toegestuurd.

We verzoeken u bovendien altijd het evaluatieformulier in te vullen.

De docent zal uw vragen beantwoorden tijdens de Q&A-momenten die geregeld ingelast worden.

- verberg info + meer info


THE VAT HOUSE bv – erkenningen:

  • BIBF - nr.

EUR 90
(excl. btw)

Inschrijvingsbijdrage

U kan inschrijven via bijgevoegd inschrijvingsformulier (zie download PDF). De inschrijvingsprijs bedraagt 90 EUR (exclusief btw) per deelnemer per sessie. Indien u voor de drie sessies inschrijft, bedraagt de inschrijvingsprijs 250 EUR (exclusief btw). U ontvangt een elektronische bevestiging van uw inschrijving; de elektronische factuur wordt enkele dagen vóór de opleiding verzonden naar het hiertoe opgegeven e-mailadres.

Annulatievoorwaarden

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 3 werkdagen vóór de datum van de opleiding. Daarna blijft het volledige bedrag verschuldigd. U kan zich altijd laten vervangen door een collega mits voorafgaandelijk bericht naar tvh@vat-house.com.

Attestering

Na afloop van het seminarie ontvangt u een deelnameattest dat u kan inbrengen in het kader van uw permanente vorming ITAA (IAB/BIBF) : ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants – 2 uren per sessie of 6 uren voor de 3 sessies - categorie A (indien voldaan is aan de voorwaarden - inloggen met uw eigen, op uw inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres voor bewijs van deelname!
(1 e-mailadres per deelnemer), aandachtscontroles en afsluitende toets).

Indien u voor de drie sessies inschrijft, bedraagt de inschrijvingsprijs 250 EUR (exclusief btw).


Locatie
Webcast-virtual-online-livestream, .

Grotere kaart weergeven