Doorrekening van kosten en btw: de moeilijke toepassingsregels praktisch verduidelijkt en de invloed van de plaats van de handeling en de factureringsregels
Peter Raes | Webcast-virtual-online-livestream, .
25/5/2023 | van 10u00 tot 12u15

Wat is de kern van deze opleiding?

Om discussies met de Administratie te vermijden, kan de doorrekening of doorfacturering van kosten, al dan niet tussen verbonden ondernemingen, maar beter correct gedaan worden. Het doorrekenen of doorfactureren van kosten tussen (verbonden) ondernemingen dient dan ook te gebeuren volgens bepaalde specifieke regels. Zo niet, riskeert men heel wat geld te verliezen door dubbele btw-aftrekbeperkingen, het niet kunnen terugvorderen van btw en zelfs boetes.

Tijdens deze opleiding gaat de spreker dieper in op de onderliggende btw-regels die gelden bij het doorfactureren van kosten tussen al dan niet verbonden ondernemingen, zodat u perfect weet wat kan en niet kan, en vooral, WAAROM.

De spreker werkt de onderliggende basisregels uit aan de hand van voorbeelden die hij tegenkomt in zijn praktijk.

Waarom voor deze opleiding kiezen?

• verwerving van de kennis en tips om btw-gewijs op de juiste manier kosten door te factureren
• goede mix van de wettelijke basisbeginselen en praktijkvoorbeelden
• sterke spreker met gedegen en bewezen btw-ervaring
• THE VAT HOUSE / HET BTW HUIS als huis van vertrouwen.

Uw docent

Peter Raes is partner bij THE VAT HOUSE bv en heeft meer dan 20 jaar ervaring inzake btw. Hij heeft specifieke ervaring met btw-implementatie in ERP-pakketten (o.a. SAP) en behandelt btw-vraagstukken in de overheids- en non-profitsector. Ook heeft hij veel ervaring opgebouwd in het internationale btw-gebeuren. Hij is regelmatig spreker tijdens btw-opleidingen, zowel over Belgische als Europese topics. Hij is auteur van het boek “Btw en Overheid” en medeauteur van verschillende boeken over btw, o.m. “Internationale handel en btw”, “Handboek btw”, “De factuur en btw”.

Naar welke doelgroep richten wij ons?

De opleiding richt zich vooral tot personen die binnen de onderneming met de factureringsstroom te maken hebben, zowel inkomend als uitgaand, zowel superviserend als uitvoerend. Uiteraard richt deze opleiding zich ook tot financieel en fiscaal verantwoordelijken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren, gecertificeerde accountants of gecertificeerde belastingadviseurs. Desbetreffende personen kunnen de opleiding als algemene bijscholing aanzien in het kader van hun permanente vorming.

Wat mag u als programma verwachten?

Onder meer volgende items komen op een praktische manier aan bod:

• doorfactureren kosten versus dienstverlening
• globale of afzonderlijke doorfacturering
• wanneer zijn doorgefactureerde kosten “voorschotten” en blijven ze buiten de maatstaf van heffing?
• doorfacturering van belastingen en heffingen, verzekeringspremies, personeelskosten, autokosten, restaurant- en hotelkosten, andere reiskosten, kosten van onthaal, reclamekosten, werken in onroerende staat, onderhoudswerken, huurkosten, evenementen en conferenties, …
• aftrekbaarheid van de btw op doorgerekende kosten
• mogelijkheden tot het vermijden van doorfacturering
• inschatting van de mogelijke risico’s (naheffing btw, boeten en interesten, alsook niet-aftrekbaarheid van btw)
• mogelijk nut van een btw-eenheid bij doorfacturering
• doorfacturering van bijkomende kosten bij onroerende verhuur
• de kostendelende vereniging en, in het bijzonder, de samenwerkingsverbanden (doorrekeningen) in de (para)medische sector (circulaire 46/C/2019 van 5 juni 2019)
• doorrekening van kosten van hoofdhuis naar vaste inrichting.

Realia

Dit live webinar zal plaatsvinden donderdag 25 mei 2023 van 10u00 tot 12u15 (inloggen vanaf 9u45). U ontvangt enkele dagen voor de start van de sessie per e-mail de officiële bevestiging van uw inschrijving, een link naar de syllabus alsook een link om deel te nemen via MS Teams op het voorziene tijdstip. De toezending gebeurt steeds naar uw eigen, op uw inschrijvingsformulier aangegeven, e-mailadres. U dient hiermee ook in te loggen om uw deelname te kunnen bewijzen en krijgt op dit adres na afloop uw attest toegestuurd.

De docent zal uw vragen beantwoorden tijdens de Q&A-momenten die geregeld ingelast worden.

We verzoeken u bovendien altijd het evaluatieformulier in te vullen.

Attestering

Na afloop van de opleiding ontvangt u een deelnameattest van 2 uren.

Voor ITAA-leden brengen wij als vormingsoperator deze uren in het kader van de permanente vorming in via het platform, indien voldaan is aan de voorwaarden:
• lidmaatschapsnummer voorafgaandelijk aan ons bekend te maken
• tijdig inloggen met uw eigen, op uw inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres voor bewijs van deelname! (1 e-mailadres per deelnemer)
• voor certificatie onder categorie A: verplichte deelname aan de aandachtscontroles, d.w.z. antwoorden op alle controlevragen en de afsluitende toets
• certificatie onder categorie B: is nog mogelijk als u bij voorbeeld iets later hebt ingelogd of als u een controlevraag zou hebben gemist.

Voor niet-ITAA-leden hanteren we dezelfde regels.

- verberg info + meer info


THE VAT HOUSE bv – erkenningen:

• ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants: erkend als vormingsoperator tot 31/12/2024

• KMO-Portefeuille: erkenningsnummer DV.O110176 (geldig van 08/10/2021 tot 09/10/2026) - thema "financiële geletterdheid - fiscaliteit en belastingen"

• Liberform: vrije beroepen (PC336), die de opleiding betaald hebben, kunnen een premie aanvragen voor opleidingen gevolgd door de ondernemers zelf of hun werknemers (duurtijd minstens 1 uur): per deelnemer 10 Euro per gevolgd uur, maximum 60 Euro voor volledige dag: https://www.liberform.be/wat-is-de-opleidingspremie

  • BIBF - nr. zie ITAA

100
(excl. btw)

Inschrijvingsbijdrage

U kan inschrijven via bijgevoegd inschrijvingsformulier (zie "download details in pdf-formaat" hierna). De inschrijvingsprijs bedraagt 100 EUR (excl. btw) per deelnemer voor de gehele opleiding, cursusmateriaal inbegrepen.

U ontvangt een elektronische bevestiging van uw inschrijving. De elektronische factuur volgt naar het hiertoe opgegeven e-mailadres.

Betaling via de “KMO-Portefeuille” is mogelijk. Het cursusmateriaal wordt mee gesubsidieerd. D.w.z. dat het projectbedrag maximum 100 EUR per persoon kan zijn. De subsidie dient u aan te vragen ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding!

Annulatievoorwaarden

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 4 werkdagen vóór de startdatum van de opleiding. Daarna blijft het volledige bedrag verschuldigd. U kan zich altijd laten vervangen door een collega mits voorafgaandelijk bericht naar tvh@vat-house.com.


Locatie
Webcast-virtual-online-livestream, .

Grotere kaart weergeven