Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

6 % btw voor afbraak en wederopbouw in heel België?

De afbraak van een gebouw en de erop volgende heropbouw van een privéwoning geniet momenteel in bepaalde Belgische steden en gemeenten het verlaagd btw-tarief van 6 %.  De voorwaarden zijn kort geschetst dat een afbraak van een gebouw gepaard moet gaan met de wederopbouw van een privéwoning door de bouwheer.  Tot nu toe dient deze privéwoning gelegen te zijn in één van de 32 bedoelde steden of gemeenten.  Bovendien zijn voorafgaandelijk aan de toepassing van het verlaagd tarief specifieke formaliteiten te vervullen door de bouwheer.

In het regeerakkoord van onze nieuwe regering werd opgenomen: ‘In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen worden uitgebreid naar het hele Belgisch grondgebied.’ Dit zal indien geïmplementeerd uiteraard een grote stimulus zijn om, ook in andere gebieden dan de oorspronkelijke bedoelde 32 steden of gemeenten, een verjonging van het bestand aan privéwoningen te realiseren.  De maatregel kan een belangrijk effect hebben op de relance van de bouwsector maar ook resulteren in meer milieuvriendelijke woningen.  Wij houden u op de hoogte …