Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

6 % btw voor de levering van planten bij tuinaanleg en -onderhoud

De wet van 27 februari 2019 (BS. 14 maart 2019) wijzigt het KB nr. 20 waardoor het btw-tarief voor de levering van planten bij tuinaanleg en -onderhoud naar 6 % wordt gebracht (aanpassing KB nr. 20, bijlage, Tabel A, Rubriek VII, punten 13 en 14). Inwerkingtreding: 1 april 2019.