Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Brexit

Bij Besluit (EU) 2019/476 van 22 maart 2019 werd de termijn voor de Brexit verlengd. Op 21 maart 2019 heeft de Europese Raad ingestemd met een verlenging tot en met 22 mei 2019, op voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord in de daaropvolgende week zou goedkeuren. Indien het Brits Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord niet zou goedkeuren, heeft de Europese Raad ingestemd met een verlenging tot en met 12 april 2019 en aangegeven dat hij van het Verenigd Koninkrijk verwacht dat het hem vóór 12 april 2019 een te volgen koers ter overweging voorlegt. Deze verlenging zal tot gevolg hebben dat het Verenigd Koninkrijk een EU-lidstaat blijft waarop alle rechten en plichten van de Verdragen en het Unierecht van toepassing zijn. Indien het Verenigd Koninkrijk in de periode van 23 tot en met 26 mei 2019 nog een EU-lidstaat is, zal het verplicht zijn verkiezingen voor het Europees Parlement te houden overeenkomstig het Unierecht. In dit verband moet worden opgemerkt dat het Verenigd Koninkrijk uiterlijk op 12 april 2019 kennisgeving van de verkiezingen moet doen om deze te kunnen organiseren. Bij deze verlenging kan niet opnieuw over het terugtrekkingsakkoord worden onderhandeld. Elke eenzijdige toezegging, verklaring of andere handeling door het Verenigd Koninkrijk moet verenigbaar zijn met de letter en de geest van het terugtrekkingsakkoord (PB.L. 80 van 22 maart 2019, 1).