Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Btw-heffing onroerende verhuur

De federale regering heeft tijdens de afgelopen begrotingscontrole een hervorming van de btw-regels inzake onroerende verhuur goedgekeurd. Naast een optionele btw-heffing voor de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen (B2B), wordt ook voorzien in een verplichte btw-heffing voor de kortdurende verhuur van onroerende goederen (B2B en B2C) met uitzondering van onroerende goederen die worden aangewend voor bewoning en voor handelingen van sociaal-culturele aard.

De optie tot btw-heffing moet worden uitgeoefend door zowel de verhuurder als de btw-plichtige huurder. De nieuwe regels zullen enkel gelden voor nieuwbouwprojecten, met inbegrip van fundamentele vernieuwbouw. Wordt gekozen voor dit stelsel, dan geldt een herzieningstermijn van 25 jaar.

De wijzigingen zouden ingaan vanaf 1 oktober 2018.