Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Btw-items van het regeerakkoord

In het regeerakkoord zitten volgende btw-passages:

In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen worden uitgebreid tot heel het Belgisch grondgebied.

(…)

In het kader van de Europese fiscale harmonisatie en de samenwerkingsprojecten tussen de EU-lidstaten zal België een constructieve rol spelen om de realisatie van deze projecten te bevorderen (met inbegrip van de herziening van de btw-wetgeving).

(…)

Er zullen maatregelen worden genomen om de btw-kloof tussen datgene wat de overheid zou moeten ontvangen en dat wat de overheid werkelijk int (de zgn. ‘VAT Gap’) te verkleinen tot het niveau van onze buurlanden.