Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Btw-tarief COVID-19 vaccins en testkits

De Administratie publiceerde een circulaire inzake het tijdelijk btw-tarief van 0 % voor COVID-19 vaccins en testkits (Circulaire 2021/C/3 van 11 januari 2021, www.fisconet.be).

Overeenkomstig artikel 1ter/2 van het KB nr. 20 worden de leveringen, intracommunautaire verwervingen en invoeren van COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (testkits) van deze ziekte, alsook de diensten die nauw samenhangen met dergelijke vaccins en hulpmiddelen, tijdelijk onderworpen aan het verlaagd tarief van 0 %. Deze maatregel geldt vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022.

Daarnaast geldt het verlaagd tarief van 0 % eveneens voor de diensten die nauw samenhangen met voornoemde vaccins en hulpmiddelen. Rekening houdend met het doel van deze bepaling, namelijk een snelle en effectieve inzet van vaccinatie en screening voor COVID-19 in de Europese Unie te bevorderen, is de Administratie van mening dat volgende handelingen worden bedoeld:

- het afnemen van de test;

- de analyse van de test bij het toegewezen labo;

- het toedienen van een vaccin.

Wat de diensten betreft die nauw samenhangen met voornoemde vaccins en medische hulpmiddelen wordt opgemerkt dat ze kunnen vrijgesteld zijn, bv. op grond van artikel 44, § 1 of § 2, 1° van het WBTW. Slechts in de mate dat voornoemde diensten niet zouden zijn vrijgesteld door een van de bepalingen opgenomen in artikel 44 van het WBTW komen ze in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief van 0 %.