Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Btw-tarief elektriciteit, gas en warmtepompen 

Een KB van 27 juni 2022 (BS. 30 juni 2022) bevat een verlenging van de tijdelijke toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers (residentiële contracten) tot 31 december 2022 (art. 1bis, KB nr. 20),

Tevens is bepaald dat vanaf 1 augustus 2022 de tijdelijke toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de levering van aardgas en van warmte via warmtenetten niet meer afhankelijk is van het feit dat door de afnemer geen ondernemingsnummer is meegedeeld, en waarbij de tijdelijke toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % ook wordt verlengd tot 31 december 2022 (art. 1bis/1, KB nr. 20). Worden aldus onder meer bedoeld door deze maatregel: de woonzorgcentra, de verzorgingsinstellingen en de appartementsgebouwen die over een collectieve gasverwarmingsketel beschikken (doelstelling van de maatregel) maar eveneens de zelfstandigen van wie de met aardgas verwarmde woning slechts gedeeltelijk voor privédoeleinden wordt aangewend, de schoolgebouwen, de ziekenhuizen, de internaten, de culturele instellingen, de religieuze en levensbeschouwelijke instellingen, … . In zoverre de maatregel de oorspronkelijke doelstelling overschrijdt (de verwarmingsfactuur verminderen van privébewoners), kan die maatregel evenwel ook zijn verantwoording vinden ten aanzien van die professionele sectoren (zonder recht op aftrek van de hen in rekening gebrachte btw) voor wie het niet mogelijk is om die btw-kost door te rekenen in de prijs van hun prestaties. Dat is in het bijzonder het geval voor de non-profit sector, en ook steden en gemeenten.

Betreffende het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6 % voor warmtepompen wordt met ingang van 1 juli 2022 een beperking ingevoerd (art. 1quater/1, KB nr. 20). Het verlaagd btw-tarief van 6 % geldt niet voor warmtepompen die worden gecombineerd met een ander verwarmingstoestel dat:

a) samen met de warmtepomp is aangesloten op hetzelfde gemeenschappelijke hydronische warmtedistributiesysteem;
b) gebruik maakt van een andere energiebron dan elektriciteit;
c) zowel afzonderlijk als gelijktijdig kan functioneren;
d) al dan niet gelijktijdig werd geïnstalleerd met de warmtepomp.