Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Btw-tarief mondmaskers en alcoholgel

De Administratie publiceerde een circulaire inzake het tijdelijk btw-tarief van 6 % voor mondmaskers en alcoholgel (Circulaire 2021/C/6 van 18 januari 2021, www.fisconet.be).

Het betreft overeenkomstig artikel 1ter van het KB nr. 20:

- mondmaskers bedoeld onder de GN-codes 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 en 9020 00 00 80;

- hydroalcoholische gels bedoeld onder de GN-codes 2207 20 00, 3808 94 10, 3808 94 20 en 3808 94 90.

Het blijkt dat met ingang van 1 januari 2021 de gecombineerde douanenomenclatuur gewijzigd is met een impact op de indeling van de mondmaskers. De in het KB nr. 20 gepubliceerde GN-codes stemmen bijgevolg niet langer volledig overeen met de GN-codes die vanaf die datum van toepassing zijn. Ter indicatie volgen hierna de nieuwe GN-codes die betrekking hebben op mondmaskers die het verlaagd btw-tarief genieten:

- 4818 9010 00, 4818 9090 00;

- 6307 9010 00;

- 6307 9093 11, 6307 9093 19, 6307 9093 20, 6307 9093 90, 6307 9095 11, 6307 9095 19, 6307 9095 20, 6307 9095 91, 6307 9095 95;

- 9020 0010 90.

Tevens blijven voor het overige de bepalingen opgenomen in de Circulaire 2020/C/65 betreffende het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor mondmaskers en voor hydroalcoholische gels in het kader van de bestrijding van COVID-19 van 8 mei 2020 onverminderd van toepassing.