Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Btw-tarief publicaties

In het BS van 26 april 2019 werd de wet van 13 april 2019 tot wijziging van het KB nr. 20 gepubliceerd. Meer bepaald wordt het verlaagd btw-tarief van 6 % uitgebreid tot publicaties die langs elektronische weg ter beschikking van de lezers worden gesteld. Daarnaast is ook voorzien in een wettelijke basis voor de toepassing van het bestaande nultarief op kranten en tijdschriften, en wordt dit ook uitgebreid naar kranten en tijdschriften die via elektronische weg worden verspreid. Inwerkingtreding: 1 april 2019.