Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Btw-teruggaaf niet-EU-ondernemingen

Het KB nr. 56 van 10 april 2022 (BS. 19 april 2022) vervangt het KB nr. 56 met ingang van 1 juli 2022. De teruggaafprocedure voor niet-EU-ondernemingen wordt, zoals voor EU-ondernemingen, elektronisch, met dezelfde drempelbedragen en indieningstermijn.

Een KB van 10 april 2022 (BS. 19 april 2022) bevat de aanpassing van de KB’s nrs. 4 en 31 om de bepalingen terzake van btw-teruggaaf aan niet-EU-ondernemingen in lijn te brengen met de bepalingen van het nieuwe KB nr. 56. Inwerkingtreding: 1 juli 2022.