Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Circulaire B2B intracommunautair handelsverkeer van goederen

De Administratie publiceerde een omvangrijke circulaire inzake het btw-stelsel van het B2B intracommunautair handelsverkeer van goederen (Circulaire 2020/C/50 van 2 april 2020, www.fisconet.be). De circulaire bespreekt het btw-stelsel dat van toepassing is op de intracommunautaire handelingen met betrekking tot goederen in een B2B-context, met name:

- intracommunautaire leveringen van goederen;

- intracommunautaire verwervingen van goederen;

- met intracommunautaire leveringen of verwervingen gelijkgestelde verrichtingen (overbrenging en bestemming));

- de regeling inzake voorraad op afroep;

- intracommunautaire ketentransacties en de vereenvoudigingsregeling inzake driehoeksverkeer;

- bijzonderheden inzake intracommunautaire transacties door een Belgische btw-eenheid.

In de circulaire komen ook een aantal specifieke verplichtingen en formaliteiten aan bod die voortvloeien uit bovenvermelde handelingen. Evenwel worden niet alle mogelijke verplichtingen en formaliteiten beschreven.

De zogenaamde ‘quick fixes’ zijn ook vervat in de circulaire:

- de verzending van een voorraad op afroep tussen btw-plichtigen vanuit België naar een andere EU-lidstaat of omgekeerd;

- de ketentransacties waarbij een goed het voorwerp uitmaakt van opeenvolgende leveringen van goederen die aan één enkel intracommunautair vervoer zijn onderworpen;

- het btw-identificatienummer van de afnemer en de opname van de intracommunautaire levering van goederen in de intracommunautaire opgave, als bijkomende grondvoorwaarden voor de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen van artikel 39bis, eerste lid, 1° en 4° WBTW;

- de wettelijke vermoedens dat de goederen, die het voorwerp uitmaken van een door artikel 39bis WBTW vrijgestelde intracommunautaire levering, werden verzonden of vervoerd buiten België naar een andere EU-lidstaat van de goederen.

Volgende publicaties worden opgeheven en vervangen door de circulaire:

- beslissing nr. E.T. 79.380 van 25.10.1993 (gelijktijdige overschrijding drempels verkopen op afstand – IC-verwerving);

- aanschrijving nr. 16/1994 van 04.07.1994 (vereenvoudigingsregeling consignatiezendingen);

- beslissing nr. E.T. 83.119 van 20.04.1995 (verzending goederen buiten EU via andere EU-lidstaat en niet-overbrenging);

- beslissing nr. E.T. 87.103 van 04.06.1996 (levering van autobanden met montage in België);

- beslissing nr. E.T. 87.461 van 22.10.1996 (verzending van consignatiegoederen)

- beslissing nr. E.T. 92.567 van 15.05.1998 (brandstof geleverd in België)

- beslissing nr. E.T. 78.430 van 06.10.1999 (gietvormen, modellen en ander reproductiematerieel);

- beslissing nr. E.T. 111.180 van 10.05.2006 (intracommunautaire verwerking overheidslichamen);

- circulaire nr. AIOF 38/2006 van 28.08.2006 (intracommunautaire handelingen);

- beslissing nr. E.T. 119.687 van 15.03.2011 (overbrenging van materialen door een in een andere EU-lidstaat gevestigde aannemer waarbij de materialen worden ingelijfd in het bouwwerk);

- beslissing nr. E.T. 119.844 van 22.04.2011 (berekening van de verwervingsdrempel van 11.200 EUR);

- beslissing nr. E.T. 123.179 van 27.03.2013 (mededeling btw-identificatienummer bij intracommunautaire levering);

- beslissing nr. E.T. 125.053 van 04.12.2013 (kettingverkoop en levering met installatie);

- beslissing nr. E.T. 124.203 van 31.03.2014 (globale vertegenwoordiging en intracommunautaire levering);

- beslissing nr. E.T. 129.460 van 01.07.2016 (bestemmingsdocument).

De circulaire is van toepassing vanaf 1 januari 2020, behoudens de overgangsregeling m.b.t. de regeling voorraad op afroep.