Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Circulaire btw-tarief meststoffen

De Administratie publiceerde een circulaire inzake het toepasselijk btw-tarief voor meststoffen (Circulaire 2018/C/32 van 8 maart 2018, www.fisconet.be). Meststoffen zijn onderworpen aan het btw-tarief van 6 % op basis van rubriek XII, cijfer 8, van tabel A, van de bijlage bij het KB nr. 20. De circulaire vervangt de beslissing van 1 juli 2002, nr. E.T. 101.828.

Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten worden in principe onderworpen aan het btw-tarief van 21 %. Er bestaan echter administratieve toleranties. Potgrond en teelaarde zijn in principe onderworpen aan het btw-tarief van 21 %.