Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Circulaire gelijkstelling van eigen werk in onroerende staat met een dienst onder bezwarende titel

De Administratie publiceerde een circulaire betreffende de gelijkstelling van eigen werk in onroerende staat met een dienst onder bezwarende titel (Circulaire 2019/C/19 van 1 maart 2019, www.fisconet.be). De circulaire licht artikel 19, § 2 van het WBTW toe, zoals het van toepassing is met ingang van 16 december 2017.