Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Circulaire grensoverschrijdende B2C e-commerce

Grensoverschrijdende B2C e-commerce  [Circulaire]

De Administratie publiceerde een circulaire inzake de btw-regeling voor grensoverschrijdende e-commerceactiviteiten tussen ondernemingen en consumenten (B2C-relatie) (Circulaire 2021/C/72 van 27 juli 2021, www.fisconet.be).

Er wordt ingegaan op de regeling die van toepassing is op:

- afstandsverkopen van uit een derdelandsgebied of een derde land ingevoerde goederen door leveranciers en gelijkgestelde leveranciers, met uitzondering van accijnsgoederen;

- intracommunautaire afstandsverkopen van goederen door leveranciers of gelijkgestelde leveranciers evenals bepaalde binnenlandse verkopen van goederen door gelijkgestelde leveranciers;

- diensten verricht door niet in de EU gevestigde btw-plichtigen of door in de EU, maar niet in de EU-lidstaat van verbruik gevestigde btw-plichtigen, die worden afgenomen door niet-btw-plichtigen, eindverbruikers.

De circulaire becommentarieert de verschillende bijzondere regelingen die van toepassing zijn op deze handelingen.

Tevens komen de factureringsregels en boekhoudkundige verplichtingen die specifiek betrekking hebben op deze handelingen aan bod.

De circulaire is van toepassing vanaf 1 juli 2021. De circulaire herroept en wijzigt alle publicaties of delen van publicaties die eerder door de Administratie werden bekendgemaakt en in strijd zijn met de nieuwe btw-regels. Worden met name opgeheven of gewijzigd: aanschrijving nr. 7/1995 van 27 april 1995, circulaire nr. AOIF 42/2007 van 9 november 2007, hoofdstuk 7.3.1.3.2 en de beslissing van 9 februari 2016, nr. E.T. 128.714.