Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Circulaire materieel werk (waaronder maakloonwerk) en expertisewerkzaamheden aan roerende goederen in intracommunautaire context

De Administratie publiceerde een circulaire betreffende diensten in een intracommunautaire context die een materieel werk (waaronder het maakloonwerk) of een expertise m.b.t. een lichamelijk roerend goed tot voorwerp hebben (Circulaire 2019/C/97 van 27 september 2019, www.fisconet.be).

De circulaire geeft een overzicht van de regels inzake btw die van toepassing zijn op intracommunautaire diensten die een materieel werk (waaronder het maakloonwerk) of een expertise met betrekking tot een lichamelijk roerend goed tot voorwerp hebben. De circulaire behandelt eveneens de vereenvoudigingsmaatregelen die de Europese Commissie en de EU-lidstaten zijn overeengekomen voor bepaalde situaties van grensoverschrijdende diensten in verband met een materieel werk (waaronder het maakloonwerk) of een expertise met betrekking tot een lichamelijk roerend goed. De Circulaire nr. AOIF 40/2007 van 6 november 2007 inzake diensten aan lichamelijke roerende goederen wordt opgeheven.