Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Circulaire schenken van medische hulpmiddelen in het kader van Covid-19 

De Administratie publiceerde een circulaire inzake het schenken van goederen aan bepaalde instellingen (o.a. ziekenhuizen, instellingen voor bejaardenzorg, kinderbewaarplaatsen, onderwijsinstellingen). Het betreft een tijdelijke maatregel van 1 maart 2020 tot 30 juni 2020. Mits voldaan is aan bepaalde omstandigheden, modaliteiten en voorwaarden, is er geen btw-heffing voor de onttrekkingen verricht door de btw-plichtigen die gratis goederen verstrekken aan bepaalde instellingen voor gezondheidszorg met het oog op het gebruik ervan in het kader van hun gewoonlijke activiteit. De goederen betreffen medische hulpmiddelen en hun hulpstukken alsook beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten (bv. mondmaskers, beschermkledij, zepen en handgels, …). Het schenken van geneesmiddelen wordt niet bedoeld (Circulaire 2020/C/58 van 21 april 2020, www.fisconet.be).