Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Circulaire verlaagd btw-tarief mondmaskers en alhoholgels

De Administratie publiceerde een circulaire inzake de tijdelijke invoering (van 4 mei 2020 tot 31 december 2020) van het verlaagd btw-tarief van 6 % op mondmaskers en hydroalcoholische gels in het kader van de bestrijding van COVID-19 (Circulaire 2020/C/65 van 8 mei 2020, www.fisconet.be).

De bedoelde beschermende mondmaskers zijn: maskers die gemaakt zijn uit papier, papierstof, cellulosewatten of cellulosevezels, voor huishoudelijk, hygiënisch of klinisch gebruik (GN-codes 4818 90 10 00 en 4818 90 90 00) alsook geconfectioneerde mondmaskers, al dan niet van gebonden textielvlies (GN-codes 6307 90 98 10, 6307 90 98 91 en 6307 90 98 99). Zowel mondmaskers voor hergebruik als wegwerpmaskers worden beoogd. Het gaat meer bepaald om chirurgische (medische) mondneusmaskers, maskers van het type FFP (“Filtering Facepiece Particles”) en meer algemeen om maskers die, hoewel ze niet noodzakelijk voldoen aan de Europese regelgeving en normen ter zake, zijn gemaakt uit de hiervoor genoemde materialen en die de mond en neus bedekken. Worden eveneens beoogd mondmaskers ingedeeld onder GN-code 9020 00 00 80, zijnde ‘Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filters’. Het betreft hier normaliter technische maskers gebruikt in de industrie. Naar analogie van wat geldt inzake douanewetgeving is het voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % niet vereist dat de maskers voldoen aan nationale of internationale kwaliteitsnormen of regels. Beschermende vizieren worden niet beoogd door deze maatregel. Sjaals en bandanas om mond en neus mee te bedekken zijn evenmin bedoeld.

De bedoelde beschermende hydroalcoholische gels zijn de handalcoholgels bestemd voor menselijke hygiëne. De Administratie laat ook in dat kader handalcohol toe zonder het gelcomponent (bv. vloeistof aangeboden onder vorm van een verstuiver). Het percentage ethanol is niet van belang. Andere desinfecterende middelen zijn evenwel niet beoogd.

De tijdelijke maatregel is van toepassing ongeacht de hoedanigheid van de verkoper (bv. groothandelaar, apotheken, detailhandel, online handel) en ongeacht de hoedanigheid van de koper (eerstelijns verzorgend personeel, verzorgingsinstellingen, particulieren en elke andere natuurlijk of rechtspersoon).

De Administratie aanvaardt dat de levering, de intracommunautaire verwerving en de invoer van filters, bestemd om te worden geplaatst in de bedoelde mondmaskers, eveneens het verlaagd btw-tarief van 6 % genieten.