Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Circulaire vouchers

De Administratie publiceerde een circulaire inzake de regeling voor vouchers (Circulaire 2020/C/121 van 18 september 2020, www.fisconet.be).

De circulaire licht de regels inzake de btw-behandeling van vouchers toe die werd ingevoerd met ingang van 1 januari 2019. In de circulaire wordt de term ‘voucher’ enkel gebruikt wanneer het gaat om een instrument beoogd in artikel 1, § 15 van het WBTW. Instrumenten die geen vouchers zijn worden aangeduid als tickets, bonnen, kaarten, … . De circulaire bevat een niet-limitatieve tabel met voorbeelden.

Gezien de vaak lange geldigheidsduur van vouchers, is het noodzakelijk te kunnen vaststellen welke vouchers rekening moeten houden met deze nieuwe bepalingen om een maximale rechtszekerheid te garanderen voor de betrokken ondernemingen. Artikel 15 van de wet van 11 februari 2019 voorziet daarom dat de artikelen 1, § 15, 22ter en 26, § 2 van het WBTW inzake vouchers slechts van toepassing zijn op vouchers die na 31 december 2018 zijn uitgegeven.

De circulaire vervangt de Circulaire (FAQ) nr. 2018/C/127 van 7 december 2018.