Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Corona-uitstel btw-aangiften / betalingen

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

PERIODIEKE AANGIFTEN

Aangifte over … Termijn verlengd tot …
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

Bent u starter of hebt u een vergunning maandelijkse teruggaaf en wenst u de maandelijkse teruggaaf van uw btw-krediet te kunnen genieten? Dan wordt er eveneens een uitstel verleend, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode.

INTRACOMMUNAUTAIRE OPGAVEN

Opgave over … Termijn verlengd tot …
Februari 2020 6 april 2020
Maart 2020 7 mei 2020
1ste kwartaal 2020 7 mei 2020

JAARLIJKSE KLANTENLISTING

  • Termijn verlengd tot 30 april 2020.
  • Als u uw activiteit hebt stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van uw aan de btw onderworpen activiteit.

Betaling van btw

U krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Betaling voor… Termijn verlengd tot …
Maandaangifte  – februari 2020 20 mei 2020
Maandaangifte  – maart 2020 20 juni 2020
Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020 20 juni 2020

Naast dit automatisch uitstel van betaling, kunt u voor de betaling van de schulden inzake de btw ook de al eerder aangekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunnen bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.