Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Drempelbedrag kleine ondernemingen

Het voorstel om het drempelbedrag op te trekken naar 25.000 EUR zal worden meegenomen in het globaal plan van vereenvoudiging van de fiscaliteit. De mogelijke datum van 1 juli 2013 is ondertussen een onmogelijke datum gebleken gelet op de termijn die het wetgevend werk hieromtrent vereist, de tijd die de Administratie nodig heeft om de btw-plichtigen voldoende te informeren omtrent de drempelverhoging en de gevolgen ervan en de budgettaire situatie voor 2013. Aangenomen wordt dat het nieuwe drempelbedrag in werking zal kunnen treden op 1 januari 2014 (Kamer, Mondelinge vraag, Commissie voor de Financiën en de Begroting, 26 maart 2013, Integraal Verslag, COM 671, 1; Kamer, Mondelinge vraag, Commissie voor de Financiën en de Begroting, 17 april 2013, Integraal Verslag, COM 719, 33).