Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Voorontwerp e-commerce 2021

De ministerraad van 11 december 2020 keurde een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het WBTW wat betreft de regeling die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten.

Het voorontwerp bevat talrijke wijzigingen in het WBTW in het kader van een fundamentele hervorming van de regels met betrekking tot de regeling van afstandsverkopen van goederen. Ook de regels met betrekking tot de vereenvoudingsregeling voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtigen worden aangepast.

In het voorontwerp wordt het grootste deel van het pakket maatregelen met betrekking tot de nieuwe  btw-regels, die door de Europese Unie op het gebied van de B2C-handel (e-commerce pakket) zijn vastgelegd, omgezet. Het doel van dit pakket is het systematisch organiseren van een btw-heffing op het grondgebied van de Europese Unie van alle onlineverkopen aan in de Europese Unie gevestigde consumenten. Dit is tegengesteld aan de huidige situatie waarin een zeer groot aantal van deze aankopen juridisch en/of feitelijk niet wordt belast wanneer de goederen rechtstreeks uit derde landen komen.

De belangrijkste wijzigingen in het WBTW zijn de volgende:

- de grondige wijziging van de bestaande regeling inzake afstandsverkopen. Naast het opnemen van een definitie voor het intra- en extracommunautaire afstandsverkopen, worden in de wijziging de regels bepaald die van toepassing zijn op deze handelingen wat betreft de plaatsbepaling en facturering:

- er komt een globale EU btw-drempel van 10.000 EUR die geldt voor intracommunautaire afstandsverkopen en de zogenaamde TBE-diensten (“Telecommunication, Broadcasting and Electronic services”) verricht voor particulieren samen, dit zal de bestaande nationale drempels voor intracommunautaire afstandsverkopen vervangen;

- de extracommunautaire afstandsverkopen zullen conceptueel systematisch worden belast binnen de EU, wat betekent dat de bestaande vrijstelling voor de invoer van zendingen van geringe waarde wordt afgeschaft;

- goederen aangekocht door particulieren in een derde land, geven inzake btw aanleiding tot twee afzonderlijke belastbare handelingen: enerzijds een levering en anderzijds een invoer;

- de responsabilisering van de elektronische interfaces die afstandsverkopen faciliteren. Dit betekent onder meer dat deze interfaces zullen worden betrokken bij de inning van de btw over deze verkopen en gebonden zijn aan boekhoudkundige verplichtingen;

- de uitbreiding van bestaande vereenvoudigingsregelingen en invoering van nieuwe aanvullende vereenvoudigingsregelingen.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2021.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.