Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

E-commercepakket 1.1.2019

In het EU-publicatieblad werden de richtlijn, uitvoeringsverordening en verordening gepubliceerd die samen het e-commerce pakket uitmaken, gepubliceerd:

- Richtlijn (EU) 201/2455 van 5 december 2017 tot wijziging van de Richtlijn 2006/112/EG en van de Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen (PB.L. 348 van 29 december 2017, 7);

- Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2459 van 5 december 2017 tot wijziging van de Uitvoeringsverordening (EU) 282/2001 ter uitvoering van de btw-richtlijn (PB.L. 348 van 29 december 2017, 32);

- Verordening (EU) 2017/2454 van 5 december 2017 tot wijziging van Verordening (EU) 904/2010 inzake administratieve samenwerking en bestrijding van fraude betreffende btw (PB.L. 348 van 29 december 2017, 1).

Met de vastgestelde maatregelen worden btw-belemmeringen weggenomen bij grensoverschrijdende e-commerce door de btw-richtlijn te vereenvoudigen en een einde te maken aan het concurrentienadeel voor EU-aanbieders. Het gaat, samengevat, om:

- vanaf 1 januari 2019 een vereenvoudiging van de btw-regels voor EU start-ups, micro-ondernemingen en KMO’s die voor B2C-klanten telecommunicatiediensten, televisie- en omroepdiensten, en elektronische diensten verrichten; zolang de totale grensoverschrijdende omzet van dergelijke handelingen niet hoger is dan 10.000 EUR, zullen zij alleen btw van hun eigen EU-lidstaat moeten aanrekenen; deze regeling is optioneel;

- vanaf 1 januari 2019 een eenvoudigere bewijsvoering voor telecommunicatiediensten, televisie- en omroepdiensten, en elektronische diensten verricht voor B2C-klanten; tot een drempel van 100.000 EUR zal slechts 1 bewijselement (in plaats van 2) nodig zijn om de woonplaats van de klant aan te tonen;

- vanaf 1 januari 2019 gelden de factureringsregels van de eigen EU-lidstaat voor verkopen op afstand en elektronische diensten;

- vanaf 1 januari 2019 toegang tot de MOSS-regeling voor niet-EU-ondernemingen die geen maatschappelijke zetel noch vaste inrichting in de EU hebben maar wel een btw-identificatienummer in een EU-lidstaat voor andere activiteiten dan telecommunicatiediensten, televisie- en omroepdiensten, en elektronische diensten

- vanaf 1 januari 2021 afschaffing van de huidige drempels voor verkopen op afstand zoals die in elke EU-lidstaat gelden; voor EU micro-ondernemingen geldt een optionele drempel van 10.000 EUR voor de totaliteit van verkopen op afstand, telecommunicatiediensten, televisie- en omroepdiensten, en elektronische diensten verricht voor B2C-klanten in andere EU-lidstaten;

- vanaf 1 januari 2021 een uitbreiding van de MOSS-regeling waardoor bedrijven die online goederen en diensten (dus ook andere dan telecommunicatiediensten, televisie- en omroepdiensten, en elektronische diensten) verkopen, gemakkelijker al hun btw-verplichtingen in de EU op één plaats kunnen nakomen (MOSS wordt OSS);

- vanaf 1 januari 2021 afschaffing van de btw-vrijstelling voor de invoer van goederen met een kleine waarde (10 tot 22 EUR / art. 23 Richtlijn 2009/132/EG); tot een waarde van de goederen van 150 EUR is aangifte van btw via OSS mogelijk;

- vanaf 1 januari 2021 het betrekken van de marktplaatsen, platformen, portalen of vergelijkbare middelen waarbij doorgaans gebruik gemaakt wordt van fulfilmentwarehousing of e-fulfilment (1), bij de inning van de btw betreffende de via hun elektronische interface gedane verkopen door te bepalen dat zij de personen zijn die geacht worden de verkopen te verrichten; de bestaande bijzondere regeling voor en elektronische diensten (art. 9bis Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011) wordt uitgebreid tot intracommunautaire afstandsverkopen en afstandsverkopen voor goederen die worden ingevoerd uit derde landen.


(1) E-Fulfilment is het complete proces vanaf de binnenkomst van de bestelling tot de uiteindelijke levering van het product bij de klant. In de praktijk komt het er op neer dat bestellingen die via een webshop of andere e-commerce site gedaan zijn ook daadwerkelijk bij de eindgebruiker worden afgeleverd. Hiervoor is het nodig om de goederen op een centrale locatie te hebben opgeslagen. Nadat een bestelling is binnengekomen bij een webwinkel wordt d.m.v. een elektronische koppeling de bestellingen uitgelezen en de benodigde producten bij elkaar gezocht. Vervolgens worden de producten op correcte wijze verpakt zodat deze veilig aan een postverwerkingsbedrijf of koeriersdienst kan worden overgedragen. Deze laatste zal de bestelling bij de eindgebruiker (de klant van de webwinkel) afleveren. Onder e-fulfilment vallen de volgende werkzaamheden en taken: inslag van goederen, opslag van goederen, retourverwerking van teruggestuurde producten, verzamelen van goederen per bestelling, inpakken van de gehele bestelling, frankeren voor verzending, overdracht aan vervoerder, elektronische terugkoppeling aan webshop, rapportage van verwerkte bestellingen en voorraad.