Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Europese btw-ruling voor grensoverschrijdende transacties

In het raam van het EU VAT Forum hebben een aantal EU-lidstaten een proefproject opgestart waarbij een btw-ruling kan aangevraagd worden voor grensoverschrijdende transacties (een zogenaamde CBR – “cross-border ruling”). Volgende EU-lidstaten participeren: België, Estland, Spanje, Frankrijk, Cyprus, Litouwen, Letland, Malta, Hongarije, Nederland, Portugal, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk. Wanneer een onderneming een grensoverschrijdende transactie plant waarbij een of meer van deze EU-lidstaten in betrokken is, kan zij een ruling vragen in de (deelnemende) EU-lidstaat van vestiging. Uiteraard moet het gaan om een complexe verrichting. In de aanvraag moet expliciet aangegeven worden dat men een consultatie tussen de betrokken (deelnemende) EU-lidstaten wil.

 

Voor België dient een aanvraag tot CBR gestuurd te worden naar: François Coutureau, Eerste attaché, francois.coutureau@minfin.fed.be.

 

Het proefproject loopt van 1 juni 2013 tot 31 december 2013. Het kan vervroegd beëindigd worden, dan wel verlengd worden.