Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Gemeubeld logies – aanpassing met ingang van 1 juli 2022

De Administratie publiceerde een FAQ met bijkomende toelichting en voorbeelden van toepassingsgevallen zoals deze van toepassing zijn vanaf 1 juli 2022 (Bericht FOD Financiën, 15 juni 2022).