Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Goederennomenclatuur 2022

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1832 van 12 oktober 2021 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 m.b.t. de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief heeft de Europese Commissie de Gecombineerde Goederennomenclatuur (GN) voor 2022 vastgesteld. De verordening heeft uitwerking vanaf 1 januari 2022 (Pb.L. 385 van 29 oktober 2021, 1).