Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

KB inzake herzieningen onroerende bedrijfsmiddelen

In het BS van 27 mei 2019 werd een KB van 12 mei 2019 tot wijziging van de KB’s nrs. 3 en 14. Het betreft onder meer een aanpassing van het tijdstip van aanvang van de herzieningstermijn. Zowel voor roerende als onroerende bedrijfsmiddelen is bepaald dat de herzieningstermijn aanvangt op 1 januari van het jaar van ingebruikname. Verder worden de nodige aanpassingen gedaan in het kader van de optionele professionele onroerende verhuur m.b.t. de herzieningstermijn van 25 jaar.

 

Inwerkingtreding: 27 mei 2019.