Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Laattijdige indiening periodieke btw-aangifte – tolerantie boete

Wanneer de btw-aangifte niet tijdig wordt ingediend, is er een boete verschuldigd die overeenkomstig het KB nr. 44 bepaald wordt op 100 EUR per aangifte en per maand vertraging, met een maximum van 1.000 EUR. De Administratie vordert echter de boete niet in wanneer de btw-aangifte uiterlijk de tiende dag van de daaropvolgende maand wordt ingediend, met dien verstande dat niets wordt gewijzigd aan de termijn voor de voldoening van de btw. Een intrest van 0,8 % per maand is dan ook van rechtswege verschuldigd wanneer de btw niet voldaan is binnen de termijn van indiening van de btw-aangifte. Dat geldt zowel voor maand- als kwartaalaangevers. Aan de tolerantie zoals die voorheen bestond, is dus niets gewijzigd (Kamer, Mondelinge vraag, Commissie voor de Financiën en de Begroting, 10 juni 2013, Integraal Verslag, COM 771, 14).