Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Nalatigheidsinteresten 2023 / verlengde verjarings- en bewaartermijnen

Wet diverse fiscale en financiële bepalingen

De wet van 20 november 2022 (BS. 30 november 2022) bevat diverse btw-bepalingen. Het gaat om:

- herwerking van de bepalingen inzake de nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten. Voor 2023 zal de nalatigheidsinterest 8 % op jaarbasis bedragen en de moratoriuminterest 6 % (art. 91 WBTW);

- de mogelijkheid voor de Administratie om een dwangsom door de rechter te laten opleggen wanneer de btw-plichtige de onderzoeksbevoegdheden van de Administratie belemmert (nieuw art. 92ter WBTW);

- wijziging van de onderzoeks- en bewaartermijnen vanaf 2023: toevoeging van een vierjarige termijn indien de periodieke btw-aangifte niet of laattijdig wordt ingediend, alsook de verlenging van de verjaringstermijn in geval van fraude tot 10 jaar (art. 81bis WBTW). Bijgevolg wordt de bewaartermijn van 7 jaar ook naar 10 jaar gebracht (art. 60 WBTW).