Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Nieuw model bijzondere btw-aangifte

In het BS van 8 maart 2013 verscheen een KB van 4 maart 2013 tot wijziging van het KB nr. 1. Meer bepaald gaat het om een nieuw model van de bijzondere btw-aangifte. De wijziging kadert in de mogelijkheid tot elektronische indiening van de bijzondere btw-aangifte. Inwerkingtreding: 1 april 2014.

De Administratie publiceerde tevens een toelichting voor het invullen van de roosters van het nieuwe model van bijzondere btw-aangifte, zoals dit sinds 1 april 2013 te gebruiken is.