Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Ontrekking medische hulpmiddelen en computers

De wet van 29 mei 2020 (BS. 11 juni 2020) voorziet onder meer in een wijziging van het WBTW m.b.t. de onttrekking van medische hulpmiddelen om te schenken aan bepaalde instellingen en organisaties die betrokken zijn in de COVID-19 bestrijding, alsook de onttrekking van computers om te schenken aan scholen in België. Artikelen 18 en 19 van deze wet bevatten daaromtrent afwijkingen op artikel 12, § 1, eerste lid, 2° WBTW. Voor desbetreffende onttrekkingen dienen ook specifieke documenten te worden opgemaakt ter staving, inclusief een verklaring van de begunstigde.

Inwerkingtreding: van 1 maart 2020 tot 1 september 2020. Bij KB kan de termijn evenwel worden verlengd met maximaal 6 maanden.