Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Opheffing btw-heffing op online kans- en geldspelen

De handhaving van de gevolgen van de artikelen 29 tot 34 van de programmawet van 1 juli 2016, bij het arrest nr. 34/2018, moet in die zin worden uitgelegd dat de gehandhaafde gevolgen van de vernietigde bepalingen zich beperken tot de reeds betaalde btw voor de periode van 1 juli 2016 tot en met 21 mei 2018. De definitieve handhaving laat de Administratie niet toe na de voormelde periode ten aanzien van de btw-plichtige op grond van de vernietigde bepalingen nog beslissingen te nemen of handelingen te stellen die betrekking hebben op situaties die zich vóór 22 mei 2018 hebben voorgedaan. M.a.w. dat de Administratie geen navordering inzake btw meer kan instellen die betrekking heeft op die periode (GWH 8 november 2018, arrest nr. 155/2018).