Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Procedure werkelijk gebruik

 

Vanaf 1 januari 2023 moet de gemengde btw-plichtige een voorafgaande kennisgeving indienen als hij kiest voor de btw-aftrek volgens het werkelijk gebruik. Daarnaast moet hij bepaalde gegevens over de wijze van uitoefening van het recht op aftrek meedelen.

Wat betreft de indiening van de kennisgeving heeft de Administratie meegedeeld dat deze kan worden ingediend via MyMinfin, toepassing e604 (e604A of e604B).

Wat betreft de mededeling van bijkomende gegevens via Intervat voert de Administratie een tolerantiebeleid voor 2023. Deze gegevens moeten voor de eerste keer worden meegedeeld bij de indiening van de periodieke btw-aangifte m.b.t.:

- het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen ten laatste 20 april 2024), of

- één van de eerste drie maanden van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 februari 2024, 20 maart 2024 of 20 april 2024).

Deze tolerantie geldt ook wanneer men in 2023 door de start of wijziging van de activiteit een gemengde btw-plichtige wordt.

Als men het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik al toepaste op 31 december 2022 moeten deze gegevens worden opgenomen in de periodieke btw-aangifte m.b.t.:

- het eerste kwartaal van 2024 (in te dienen ten laatste op 20 april 2024), of

- de maand mei (in te dienen ten laatste op 20 juni 2024).

 (Bericht FOD Financiën, 19 januari 2023).