Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Quick Fixes

Het wetsontwerp van 12 september 2019 betreffende onder meer de “quick fixes” werd op 24 oktober 2019 aangenomen in plenaire vergadering van de Kamer. Het wetsontwerp voorziet in de omzetting van richtlijn (EU) 2019/475 van 18 februari 2019 tot wijziging van richtlijnen 2006/112/EG en 2008/118/EG wat betreft de opname van de Italiaanse gemeente Campione d’Italia en de Italiaanse wateren van het meer van Lugano in het douanegebied van de Unie en in het territoriale toepassingsgebied van richtlijn 2008/118/EG. Het wetsontwerp voorziet eveneens in de omzetting van richtlijn (EU) 2018/1910 van 4 december 2018 tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG wat betreft de harmonisatie en vereenvoudiging van bepaalde regels in het btw-stelsel voor de btw-heffing in het handelsverkeer tussen de EU-lidstaten (“quick fixes).

De “quick fixes” zijn punctuele verbeteringen van de huidige Europese regels inzake btw die van toepassing zijn op grensoverschrijdende handelingen met betrekking tot:

- de vereenvoudigingsregeling inzake voorraad op afroep;

- de toewijzing van de verzending of het vervoer bij kettingverkopen;

- de grondvoorwaarden voor de toepassing van de btw-vrijstelling met betrekking tot intracommunautaire leveringen van goederen.

Voorziene inwerkingtreding: 1 januari 2020.