Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Samenstelling ondernemingsnummer

Bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke entiteit een ondernemingsnummer (uniek identificatienummer) toegewezen. De structuur van het ondernemingsnummer is bij KB van 23 juni 2003 vastgesteld en heeft de vorm Zxxx.xxx.xxx, waarbij het eerste cijfer een 0 of een 1 is. De KBO gebruikt momenteel nummers die beginnen met 0: 0xxx.xxx.xxx (0-reeks). De 0-reeks is echter niet oneindig. Zodra ze is uitgeput, zullen ondernemingsnummers toegekend worden waarvan het eerste nummer 1 is: 1xxx.xxx.xxx (1-reeks). Alle resterende ondernemingsnummers die met 0 beginnen, zullen dit jaar worden toegekend. Daarom wordt aangeraden om voor 1 januari 2023 toepassingen die gebruik maken van het ondernemingsnummer, aan te passen zodat ze ondernemingsnummers van de 1-reeks kunnen gebruiken (Bericht FOD Economie, 30 mei 2022).