Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Uitstel vervolg e-commerce pakket

De datum van 1 januari 2021 is verschoven naar 1 juli 2021 gelet op de onvoorziene COVID-19-crisis zodat de EU-lidstaten voldoende tijd hebben om hun wetgeving en IT-systemen aan te passen:

- Verordening (EU) 2020/1108 van 20 juli 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 (uitwisseling en opslag van inlichtingen) (PB.L. 244 van 29 juli 2020, 1);

- Besluit (EU) 2020/1109 van 20 juli 2020 tot wijziging van Richtlijnen (EU) 2017/2455 en (EU) 2019/1995 (btw-bepalingen in de Richtlijn 2006/112/EG voor grensoverschrijdende e-handel tussen bedrijven en consumenten (B2C)) (PB.L. 244 van 29 juli 2020, 3);

- Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1112 van 20 juli 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2026 (btw-bepalingen in de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 voor bijzondere regelingen voor btw-plichtigen die bepaalde diensten verrichten voor niet-belastingplichtigen) (PB.L. 244 van 29 juli 2020, 9).