Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Verlaagd btw-tarief renovatie “hervormd”

Een wetsontwerp van 1 september 2022 werd aangenomen op 6 oktober 2022, en bevat een herstructurering voor het verlaagde btw-tarief van 6 % voor werk in onroerende staat met betrekking tot privéwoningen: in rubriek XXXI van tabel A, bijlage, KB nr. 20 wordt de termijn van 15 jaar vervangen door 10 jaar, en de rubriek XXXVIII (10 jaar) wordt afgeschaft.