Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Verlegging van heffing inzake werk in onroerende staat 

Volgende aanpassingen met ingang van 1 januari 2023:

- het principe van de verlegging van heffing voor elke btw-plichtige (met inbegrip van de buiten België gevestigde btw-plichtigen, al dan niet met een verantwoordelijke vertegenwoordiger) die gehouden is tot de indiening van periodieke btw-aangiften. Aldus is ook bedoeld de btw-plichtige met rechtstreekse btw-identificatie zonder aansprakelijk vertegenwoordiger.

- de verplichting in voor de afnemer die niet gehouden is tot de indiening van periodieke btw-aangiften om zijn dienstverrichter ervan in kennis te stellen dat hij niet voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van de verleggingsregeling

- factuurvermelding: “Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”.
– behoudens samenspanning tussen de partijen, is de dienstverrichter ontslagen van de aansprakelijkheid ten aanzien van de hiervoor bedoelde voorwaarde betreffende de hoedanigheid van de afnemer, wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist (art. 20, KB nr. 1).