Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Verlenging tijdelijk verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw

De Administratie publiceerde een circulaire inzake de verlenging van het verlaagd btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw (tijdelijke regeling) tot 31 december 2023 (Circulaire 2022/C/45 van 2 mei 2022, www.fisconet.be). Tevens bevat de circulaire een corrigendum betreffende het begrip ‘overmacht’. In het geval van verhuur via een sociaal verhuurkantoor kan het overlijden van de bouwheer niet worden aangemerkt als een geval van overmacht. De erfgenamen zijn gehouden het btw-voordeel pro rata temporis terug te storten ingeval de woning een andere bestemming wordt gegeven.

De Circulaire 2021/C/18 van 25 februari 2021 werd in die zin dan ook bijgewerkt.