Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Wet modernisering btw-ketting

Een wet van 12 maart 2023 (BS. 23 maart 2023) bevat bepalingen tot modernisering van de btw-ketting en van de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën. Met de btw-ketting wordt bedoeld de verwerking van de periodieke btw-aangiften en betalingen.