Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Wet ontheffing decembervoorschot / onttrekking computers

De wet van 15 juli 2020 (BS. 23 juli 2020) houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van COVID-19 (CORONA III) bevat onder meer een maatregel waardoor de btw-plichtigen, bij wijze van uitzondering, ontheven worden van de verplichting om voor het jaar 2020 het decembervoorschot te betalen (art. 19, KB nr. 1).

De wet van 29 mei 2020 (BS. 11 juni 2020) bevat onder meer een afwijking van artikel 12, § 1, eerste lid, 2° van het WBTW m.b.t. de onttrekking van computers om te schenken aan scholen in België. Voor deze onttrekkingen loopt een periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020. De wet van 15 juli 2020 verlengt deze periode tot 31 december 2020.

Verder bevat de wet van 15 juli 2020 ook nog de bekrachtiging van het KB van 8 juni 2020 inzake het verlaagd btw-tarief voor de horeca.