FAQ nieuwe regeling verlaagd btw-tarief voor de afbraak en heropbouw van woningen

Op 8 mei 2024 werd de Circulaire 2024/C/32 gepubliceerd. Deze Circulaire is een FAQ met betrekking tot de nieuwe regeling inzake het btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van gebouwen. Deze nieuwe regeling is in werking getreden op 01.01.2024.

In de FAQ wordt toegelicht:

- de nieuwe permanente regeling inzake afbraak en heropbouw

- de overgangsregeling indien het bouwproject onder de oude permanente regeling voor 32 stadsgebieden viel

- de overgangsregeling indien het bouwproject voor 01.01.2024 onder de oude tijdelijke maatregel viel

De uitgesloten handelingen, formaliteiten en omgevingsvergunning worden behandeld alsook wordt een schematisch overzicht gegeven.

Verder werd op 26 april 2024 reeds de Circulaire 2024/C/30 betreffende het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied gepubliceerd.  

https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/6cda59f4-3ed9-442a-88d9-23fe9d0d405f

https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/1e3d2f91-af43-450a-8651-1bcae86b666b