The VAT HOUSE

Sinds de open grenzen in de Europese Unie worden de bedrijven meer en meer geconfronteerd met btw-verplichtingen. Dit zowel in België als in de andere EU-lidstaten. Terzelfder tijd ontwikkelen bedrijven zich meer en meer internationaal.

Het is voor bedrijven geen sinecure om op de hoogte te zijn en te blijven van de eigen btw-wetgeving, de Europese btw-richtlijnen en rechtspraak én de nationale btw-wetgeving van de andere landen. De btw-problematiek beheersen en bedrijven in regel laten zijn met de diverse btw-verplichtingen vereist een hoog niveau van ervaring en kennis.

THE VAT HOUSE haar missie is om de bedrijven in deze moeilijke opdracht te assisteren. THE VAT HOUSE is dan ook gespecialiseerd in btw, en kan u desgevallend ook assisteren inzake Intrastat.