Basisopleiding btw - driedaagse opleiding online op 14/11, 21/11 en 05/12/2023 telkens van 9u tot 17u - Frank Borger

1100.00
webinar
dinsdag 14 november tot dinsdag 05 december • 09u00 - 17u00
Laatste inschrijfdag: 10-11-2023
Online livestream webinar,
België

Omschrijving

Wat is de kern van deze opleiding?

De btw-wetgeving is, door tal van wijzigingen de laatste jaren, uiterst complex geworden.
Een compacte basisopleiding is daarom op zijn plaats, zowel als eerste kennismaking met de materie als ter opfrissing. Het is tijdens deze opleiding vooral de bedoeling om de concrete handelingen, leveringen van goederen en dienstverrichtingen, vrijstellingen (intracommunautair, uitvoer, e.d.), en het recht op aftrek inzake btw te analyseren. Tevens komt het nakomen van de administratieve btw-verplichtingen aan bod.
 
ACTUALITEIT. Er wordt steeds van de meest recente documentatie uitgegaan.
 
Waarom zou u voor deze opleiding kiezen?
 
 
 • verwerving van basiskennis btw of opfrissing van uw in de praktijk opgedane kennis
 • goede mix van de wettelijke beginselen en praktijkvoorbeelden
 • sterke spreker met gedegen en bewezen btw-ervaring
 • THE VAT HOUSE / HET BTW HUIS als huis van vertrouwen.
 
 
UW DOCENT
 
 
 
 
 

Frank Borger is ITAA gecertificeerd belastingadviseur. Hij was mede-oprichter van
WP&B NV in 1997, de voorloper van THE VAT HOUSE bv, waarvan hij partner is sedert 2011.
Hij is partner van VAT Forum CV en lid van het IVA, International VAT Association. Frank doceert aan de
Karel De Grote Hogeschool Antwerpen, de Fiscale Hogeschool te Brussel en de VUB. Frank heeft een jarenlange ervaring als spreker op seminaries omtrent btw.
Hij is auteur van diverse artikels en co-auteur van verscheidene boeken inzake btw, zoals het “Handboek btw” (Intersentia), ...
 
 
 Naar welke doelgroep richten wij ons?
 
De opleiding richt zich vooral naar medewerkers en interne accountants of administratieve personeelsleden die regelmatig met analyse van de activiteiten en verwerking van de inkomende en uitgaande facturen van de onderneming worden belast. Daarnaast richt de opleiding zich tot onder meer verantwoordelijken logistiek, financieel en fiscaal verantwoordelijken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren, gecertificeerde accountants of gecertificeerde belastingadviseurs. Desbetreffende personen kunnen de opleiding als algemene bijscholing aanzien in het kader van hun permanente vorming.
 
 
 
 

Wat mag u als programma verwachten?

 

In deze opleiding zal vooral aandacht besteed worden aan de basisbeginselen en toepassingen van de btw, waarbij de diverse begrippen op een praktische manier worden verduidelijkt. Een greep uit het programma:

 • basisprincipes van de btw
 • de soorten btw-plichtigen en hun verplichtingen
 • leveringen van goederen
 • plaats van de levering van goederen
 • diensten (m.b.t. onroerende goederen en roerende goederen, vervoersdiensten, intellectuele diensten, reclamediensten, diensten van tussenpersonen, ...)
 • plaats van de diensten
 • intracommunautaire verwervingen
 • invoer van goederen
 • vrijstelling ic-levering
 • vrijstelling uitvoer van goederen
 • aftrekregeling
 • verplichtingen inzake btw (btw-aangifte, ic-listing)
 • voorbeeld bij elke handeling

 

In de opleiding is het “Handboek btw 2023-2024” inbegrepen (uitgegeven bij Larcier Intersentia).

 

Realia

 

Dit live webinar zal plaatsvinden op dinsdagen 14 en 21 november en 5 december 2023 telkens van 09u00 tot 17u00 (inloggen vanaf 8u45).

U ontvangt enkele dagen voor de start van de sessie per e-mail een link naar de syllabus alsook een link om deel te nemen via MS Teams op het voorziene tijdstip. De toezending gebeurt steeds naar uw eigen, op uw inschrijvingsformulier aangegeven e-mailadres. U dient hiermee ook in te loggen om uw deelname te kunnen bewijzen en krijgt op dit adres na afloop uw attest toegestuurd.

De docent zal uw vragen beantwoorden tijdens de Q&A-momenten die geregeld ingelast worden.

We verzoeken u bovendien altijd het evaluatieformulier in te vullen.

 

 

Attestering

 

Na afloop van de opleiding ontvangt u een deelnameattest van 6,5 uren per dag = 19,5 uren voor de 3 gevolgde dagen.

Voor ITAA-leden brengen wij als vormingsoperator deze uren in het kader van de permanente vorming in via het platform, indien voldaan is aan de voorwaarden:

 • lidmaatschapsnummer voorafgaandelijk aan ons bekend te maken
 • tijdig inloggen met uw eigen, op uw inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres voor bewijs van deelname! (1 e-mailadres per deelnemer),
 • voor certificatie onder categorie A: verplichte deelname aan de aandachtscontroles, d.w.z. antwoorden op alle controlevragen en de afsluitende toets
 • certificatie onder categorie B: is nog mogelijk als u bij voorbeeld iets later hebt ingelogd of als u een controlevraag zou hebben gemist.

 

Voor niet-ITAA-leden hanteren we dezelfde regels.

 
 

Inschrijvingsbijdrage

 

De inschrijvingsprijs bedraagt 1.100 EUR (excl. btw) per deelnemer voor de gehele opleiding, boek inbegrepen. U ontvangt een elektronische bevestiging van uw inschrijving. De elektronische factuur volgt naar het hiertoe opgegeven e-mailadres.

Betaling via de “KMO-Portefeuille” is mogelijk. Het cursusmateriaal wordt mee gesubsidieerd. D.w.z. dat het projectbedrag maximum 1.100 EUR per persoon kan zijn. 
De subsidie dient u aan te vragen ten laatste 14 dagen na de startdatum (dag 1) van de opleiding!

Aangezien het aantal deelnemers beperkt is tot 15, vragen wij u zo vlug mogelijk in te schrijven.

 

 

Annulatievoorwaarden

 

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 7 werkdagen vóór de startdatum van de opleiding. Daarna blijft het volledige bedrag verschuldigd. U kan zich altijd laten vervangen door een collega mits voorafgaandelijk bericht aan ons.

 

 

THE VAT HOUSE bv – erkenningen en subsidiemogelijkheden:

 

 • ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants: erkend als vormingsoperator tot 31/12/2024)
   
 • KMO-Portefeuille: registratienummer DV.O110176 (geldig van 08/10/2021 tot 09/10/2026) – thema “financiële geletterdheid – fiscaliteit en belastingen”: 20 tot 30% overheidssubsidie voor erkende opleidingen voor Vlaamse KMO’s: zie voorwaarden op https://www.vlaanderen.be/subsidie-voor-opleiding-en-advies-voor-kmos-en-zelfstandigen-kmo-portefeuille
   
 • Liberform: vrije beroepen (PC336), die de opleiding betaald hebben, kunnen een premie aanvragen voor opleidingen gevolgd door de ondernemers zelf of hun werknemers (duurtijd minstens 1 uur) : per deelnemer, 10 Euro per gevolgd uur, maximum 60 Euro voor volledige dag)  voor alle nodige informatie, zie https://www.liberform.be/wat-is-de-opleidingspremie