Basisopleiding btw - driedaagse opleiding online op 23 mei en 6 en 13 juni 2024 telkens van 09u00 tot 17u00 - Frank Borger

Docent : Frank Borger   
1100.00
webinar
donderdag 23 mei tot donderdag 13 juni • 09u00 - 17u00
Laatste inschrijfdag: 20-05-2024
Online livestream webinar via MS Teams,
België
Inschrijvingen gesloten.

Omschrijving

U ontvangt het “Handboek btw 2023-2024”!

 
WAT IS DE KERN VAN DEZE OPLEIDING?
 
 

De btw-wetgeving is, door tal van wijzigingen de laatste jaren, uiterst complex geworden.
Een compacte basisopleiding is daarom op zijn plaats, zowel als eerste kennismaking met de materie als ter opfrissing. Het is tijdens deze opleiding vooral de bedoeling om de concrete handelingen, leveringen van goederen en dienstverrichtingen, vrijstellingen (intracommunautair, uitvoer, e.d.), en het recht op aftrek inzake btw te analyseren. Tevens komt het nakomen van de administratieve btw-verplichtingen aan bod.
 
 
 ACTUALITEIT. Er wordt steeds van de meest recente documentatie uitgegaan.
 

 

 
WAAROM ZOU U VOOR DEZE OPLEIDING KIEZEN?

 

 • verwerving van basiskennis btw of opfrissing van uw in de praktijk opgedane kennis
 • goede mix van de wettelijke beginselen en praktijkvoorbeelden
 • sterke spreker met gedegen en bewezen btw-ervaring
 • THE VAT HOUSE / HET BTW HUIS als huis van vertrouwen

 
 

UW DOCENT

 

Frank Borger is ITAA gecertificeerd belastingadviseur. Hij was mede-oprichter van
WP&B NV in 1997, de voorloper van THE VAT HOUSE bv, waarvan hij partner is sedert 2011.
Hij is partner van VAT Forum CV en lid van het IVA, International VAT Association. Frank doceert aan de Karel De Grote Hogeschool Antwerpen, de Fiscale Hogeschool te Brussel
en de VUB. Frank heeft een jarenlange ervaring als spreker op seminaries omtrent btw.
Hij is auteur van diverse artikels en co-auteur van verscheidene boeken inzake btw, zoals het “Handboek btw” (Intersentia), ...

 


NAAR WELKE DOELGROEP RICHTEN WIJ ONS?

 

De opleiding richt zich vooral naar medewerkers en interne accountants of administratieve personeelsleden die regelmatig met analyse van de activiteiten en verwerking van de inkomende en uitgaande facturen van de onderneming worden belast. Daarnaast richt de opleiding zich tot onder meer verantwoordelijken logistiek, financieel en fiscaal verantwoordelijken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren, gecertificeerde accountants of gecertificeerde belastingadviseurs. Desbetreffende personen kunnen de opleiding als algemene bijscholing aanzien in het kader van hun permanente vorming.

 


WAT MAG U ALS PROGRAMMA VERWACHTEN?

 

In deze opleiding zal vooral aandacht besteed worden aan de basisbeginselen en toepassingen van de btw, waarbij de diverse begrippen op een praktische manier worden verduidelijkt. Een greep uit het programma:

 

 • basisprincipes van de btw
 • de soorten btw-plichtigen en hun verplichtingen
 • leveringen van goederen
 • plaats van de levering van goederen
 • diensten (m.b.t. onroerende goederen en roerende goederen, vervoersdiensten, intellectuele diensten, reclamediensten, diensten van tussenpersonen, ...)
 • plaats van de diensten
 • intracommunautaire verwervingen
 • invoer van goederen
 • vrijstelling ic-levering
 • vrijstelling uitvoer van goederen
 • aftrekregeling
 • verplichtingen inzake btw (btw-aangifte, IC-listing)
 • voorbeeld bij elke handeling

 

In de opleiding is het “Handboek btw 2023-2024” inbegrepen (uitgegeven bij Intersentia).
 

 

REALIA

 

Dit live webinar zal plaatsvinden op donderdagen 23 mei en 6 en 13 juni 2024 telkens van 09u00 tot 17u00 (inloggen vanaf 8u45).

 

Om organisatorische redenen worden er geen opnames gemaakt, zodat uitgesteld kijken niet mogelijk is.

 

U ontvangt enkele dagen voor de start van de sessie per e-mail vanuit tvh@vat-house.com een link naar de syllabus, alsook een link om deel te nemen via MS Teams op het voorziene tijdstip. De toezending gebeurt steeds naar uw eigen, op uw inschrijvingsformulier aangegeven e-mailadres. U dient hiermee ook in te loggen om uw deelname te kunnen bewijzen en krijgt op dit adres na afloop uw attest toegestuurd.

 

De docent zal uw vragen beantwoorden tijdens de Q&A-momenten die geregeld ingelast worden.

 

We verzoeken u bovendien altijd het evaluatieformulier in te vullen.

 

 

ATTESTERING

 

Na afloop van de opleiding ontvangt u een deelnameattest van 6 uren en 30 minuten per dag = 19 uren en 30 minuten voor de 3 gevolgde dagen.

 

Voor ITAA-leden brengen wij als vormingsoperator deze uren in het kader van de permanente vorming in via het platform, indien voldaan is aan de voorwaarden:

 

 • lidmaatschapsnummer voorafgaandelijk aan ons bekend te maken (bij inschrijving)
 
 • tijdig inloggen met uw eigen, op uw inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres voor bewijs van deelname! (1 e-mailadres per deelnemer)
 
 • voor certificatie onder categorie A: verplichte deelname aan de aandachtscontroles, d.w.z. antwoorden op alle controlevragen en de afsluitende toets
 
 • certificatie onder categorie B: is nog mogelijk als u bij voorbeeld iets later hebt ingelogd of als u een controlevraag zou hebben gemist.

 

Voor niet-ITAA-leden hanteren we dezelfde regels.


 
 

INSCHRIJVINGSBIJDRAGE

 

De inschrijvingsprijs bedraagt 1.100 EUR (excl. btw) per deelnemer voor de gehele opleiding, cursusmateriaal (85 EUR) inbegrepen. U ontvangt een elektronische bevestiging van uw inschrijving vanuit tvh@vat-house.com.

 

De elektronische factuur volgt standaard in PDF- en XML-formaat naar het hiertoe opgegeven e-mailadres vanuit invoice.tvh@vat-house.com.

 

Opmerking: kijk desgevallend ook in uw folders, “ongewenste berichten”, “Spam” of “Junk”, en duid onze e-mailadressen aan als veilige afzender of vraag uw IT-afdeling dit te doen.

 

Het e-mailadres voor e-Invoicing is, bij voorkeur en in zoverre dit binnen uw onderneming/ organisatie gehanteerd wordt, een specifiek e-mailadres voor inkomende facturen.

 

Bent u reeds klant en uw klantenfiche bevat een specifiek e-mailadres voor inkomende facturen, dan zal onze factuur daarop toekomen. Wijzigingen hieromtrent kunnen enkel schriftelijk/per afzonderlijke e-mail aangevraagd worden door een persoon met handtekeningbevoegdheid die uw firma/organisatie wettelijk kan verbinden t.a.v. derden.

 

Moeten wij bij facturatie verwijzen naar een bestelbonnummer en/of heeft u bijkomende instructies (ander facturatieadres, Peppol, …), informeert u ons dan ten laatste een vijftal werkdagen vóór de startdatum van de opleiding a.u.b.  Als u pas later inschrijft, bezorg ons deze gegevens dan zo spoedig mogelijk.

 

Heeft u onze factuur nog niet ontvangen op de (start)datum van de opleiding, gelieve ons te contacteren.

 

Betaling via de “KMO-Portefeuille” is mogelijk (zie voorwaarden). Het cursusmateriaal wordt mee gesubsidieerd. D.w.z. dat het projectbedrag maximum 1.100 EUR per persoon kan zijn. 

 

De subsidie dient u aan te vragen ten laatste 14 dagen na de startdatum (dag 1) van de opleiding! We raden u aan de aanvraag al vroeger in te dienen, zodat u de subsidie niet misloopt. Dit is immers al mogelijk vanaf het ogenblik van de inschrijving en tot uiterlijk 14 dagen na de startdatum van de opleiding!

 

 
 

ANNULATIEVOORWAARDEN

 

Kosteloos annuleren kan tot 7 werkdagen vóór de startdatum van de opleiding. Daarna blijft het volledige bedrag verschuldigd. U kan zich altijd laten vervangen door een collega mits voorafgaandelijk bericht aan ons.

 

 

THE VAT HOUSE BV – ERKENNINGEN EN SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN:

 

 • ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants: erkend als vormingsoperator tot 31/12/2024)
 
 • KMO-Portefeuille: registratienummer DV.O110176 (geldig van 08/10/2021 tot 09/10/2026) – thema “financiële geletterdheid – fiscaliteit en belastingen”
 
 • Liberform: vrije beroepen (PC336), die de opleiding betaald hebben, kunnen een premie aanvragen voor opleidingen gevolgd door de ondernemers zelf of hun werknemers (duurtijd minstens 1 uur) : per deelnemer, 10 Euro per gevolgd uur, maximum 60 Euro voor volledige dag) à voor alle nodige informatie, zie https://www.liberform.be/wat-is-de-opleidingspremie