Incoterms 2020 en btw - praktische toepassingen en btw-gevolgen - Online livestream webinar - Peter Raes

Docent : Peter Raes   
Nederland
100.00
webinar
donderdag 07 november • 10u00 - 12u15

Omschrijving

Wat is de kern van deze opleiding?

 

Juist gebruik en kennis van Incoterms

 

Een internationale transactie wordt pas een succes als koper en verkoper precies weten welke kosten, risico's en formaliteiten zij dragen.
Woorden, afkortingen, begrippen en verantwoordelijkheden worden in verschillende landen voor verschillende transportmodi op een verschillende manier geïnterpreteerd. De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) heeft daarom de “Incoterms” vastgelegd.
Deze afspraken vormen de basis van de leveringsvoorwaarden in de internationale handel.

 

Grote risico’s bij onterechte toepassing btw-vrijstelling

 

Aan een internationale transactie zijn ook altijd btw- en/of douaneaspecten verbonden.   
De keuze van een bepaalde Incoterm heeft dus ook gevolgen op dit gebied. De Administratie zal zich vaak baseren op de Incoterms om te kunnen analyseren in welke juridische relatie het vervoer plaatsvindt, en of een btw-vrijstelling mogelijk is.
Een onterechte toepassing van een btw-vrijstelling voor intracommunautaire leveringen of uitvoer buiten de Europese Unie, houdt grote risico’s in voor de verkoper.

 

Incoterms geven duidelijke aanwijzingen bij toerekening vervoer

 

Het Europees Hof van Justitie besliste dat bij twee opeenvolgende verkopen van dezelfde goederen, het vervoer slechts aan één verkoop kan worden toegerekend. Het is dus uitermate belangrijk te weten welke verkoop met vervoer is en welke zonder vervoer.

 

Concrete gevolgen van gebruikte Incoterm

 

Deze worden toegelicht met diverse praktijkvoorbeelden.
 
Waarom voor deze opleiding kiezen?
 

 • verwerving van de kennis om de correcte btw-gevolgen van de gebruikte Incoterm te bepalen met tips om te komen tot de optimale Incoterm
 • praktijkgerichte opleiding met diverse voorbeelden
 • sterke spreker met gedegen en bewezen btw-ervaring
 • THE VAT HOUSE / HET BTW HUIS als huis van vertrouwen

 

Naar welke doelgroep richten wij ons?

 

De opleiding richt zich vooral tot personen die binnen de onderneming met de factureringsstroom te maken hebben, zowel inkomend als uitgaand, zowel superviserend
als uitvoerend. Uiteraard richt deze opleiding zich ook tot financieel en fiscaal verantwoordelijken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren, gecertificeerde accountants of gecertificeerde belastingadviseurs. Desbetreffende personen kunnen de opleiding als algemene bijscholing aanzien in het kader van hun permanente vorming.

 

Uw docent

 

Peter Raes is partner bij THE VAT HOUSE bv en heeft meer dan 20 jaar ervaring inzake btw.

Hij heeft specifieke ervaring met btw-implementatie in ERP-pakketten (o.a. SAP) en behandelt btw-vraagstukken in de overheids- en non-profitsector. Ook heeft hij veel ervaring opgebouwd in het internationale btw-gebeuren. Hij is regelmatig spreker tijdens btw-opleidingen, zowel over Belgische als Europese topics. Hij is auteur van het boek “Btw en Overheid” en medeauteur van verschillende boeken over btw, o.m. “Internationale handel en btw”, “Handboek btw”, “De factuur en btw”.

 

Realia

 

Dit live webinar zal plaatsvinden op donderdag 7 november 2024 van 10u00 tot 12u15
(inloggen vanaf 9u45).

 

U ontvangt per e-mail nog de officiële bevestiging van uw inschrijving. Indien u deze na 3 werkdagen nog niet heeft gekregen, gelieve ons te bellen op het nummer 03/ 890 46 90.

 

Om organisatorische redenen worden er geen opnames gemaakt, zodat uitgesteld kijken niet mogelijk is. Vergeet niet de sessie in te plannen in uw agenda.

 

Enkele dagen voor de start van de opleiding verschijnt in uw mailbox een e-mail met een link naar de syllabus en een link om deel te nemen via MS Teams op het voorziene tijdstip.

 

De toezending gebeurt steeds naar uw eigen, op uw inschrijvingsformulier aangegeven, e-mailadres.

 

U dient hiermee ook in te loggen om uw deelname te kunnen bewijzen en krijgt op dit adres na afloop uw attest toegestuurd.

 

Als u onze e-mails niet heeft ontvangen, kijk of deze niet in uw “ongewenste berichten”-, “spam”- of “junk”-folders terechtgekomen zijn.  Duid ons e-mailadres tvh@vat-house.com aan als veilige afzender of vraag uw IT-afdeling dit te doen. Niets teruggevonden, bel ons a.u.b.

 

De docent zal uw vragen beantwoorden tijdens de Q&A-momenten die geregeld ingelast worden.

 

We verzoeken u bovendien altijd het evaluatieformulier in te vullen.

 

Attestering

 

Na afloop van de opleiding ontvangt u een deelnameattest van 2 uren.

 

Voor ITAA-leden brengen wij, als vormingsoperator, deze uren in het kader van de permanente vorming binnen de maand in via het platform, indien voldaan is aan de voorwaarden:

 • uw lidmaatschapsnummer voorafgaandelijk aan ons bekend te maken
 • tijdig inloggen met uw eigen, op uw inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres voor bewijs van deelname! (1 e-mailadres per deelnemer)
 • voor certificatie onder categorie A: verplichte deelname aan de aandachtscontroles, d.w.z. antwoorden op alle controlevragen en de afsluitende toets
 • certificatie onder categorie B: is nog mogelijk als u bij voorbeeld iets later hebt ingelogd of als u een controlevraag zou hebben gemist.

 

Voor niet-ITAA-leden hanteren we dezelfde regels.

 

Inschrijvingsbijdrage

 

De inschrijvingsprijs bedraagt 100 EUR (excl. btw) per deelnemer voor de gehele opleiding, cursusmateriaal inbegrepen.

 

De elektronische factuur volgt vanuit invoice.tvh@vat-house.com in PDF- en XML-formaat op het opgegeven e-mailadres. Het e-mailadres voor e-Invoicing is bij voorkeur en in zoverre dit binnen uw onderneming/ organisatie gehanteerd wordt, een specifiek e-mailadres voor inkomende facturen.

 

Als uw softwarebeveiliging XML-bestanden blokkeert, gelieve dit vooraf aan ons te melden.

 

Bent u reeds klant en uw klantenfiche bevat een specifiek e-mailadres voor inkomende facturen, dan zal onze factuur daarop toekomen. Wijzigingen in dit verband  kunnen enkel schriftelijk/per afzonderlijke e-mail aangevraagd worden door een persoon met handtekeningbevoegdheid die uw firma/organisatie wettelijk kan verbinden t.a.v. derden.

 

Dienen meerdere e-mailadressen de factuur te ontvangen, deelt u ons deze dan vooraf ook mee.

 

Moeten wij bij facturatie verwijzen naar een bestelbonnummer en/of heeft u bijkomende instructies (ander facturatieadres, Peppol, …), informeert u ons dan ten laatste een vijftal werkdagen vóór de startdatum van de opleiding a.u.b.  Als u pas later inschrijft, bezorg ons deze gegevens dan zo spoedig mogelijk.

 

Heeft u onze factuur niet in uw bezit op de startdatum van de opleiding, gelieve ons te contacteren.

 

Opmerking: kijk desgevallend ook in uw folders, “ongewenste berichten”, “spam” of “junk”, en duid onze e-mailadressen aan als veilige afzender of vraag uw IT-afdeling dit te doen.

 

Betaling via de “KMO-PORTEFEUILLE” is mogelijk (zie verder). Het cursusmateriaal wordt mee gesubsidieerd. D.w.z. dat het projectbedrag maximum 100 EUR per persoon kan zijn. 

 

BELANGRIJK: de subsidie is aan te vragen ten laatste 14 dagen na de startdatum (dag 1) van de opleiding! We raden u aan uw projectaanvraag al vroeger in te dienen, zodat u de subsidie niet mis loopt. De aanvraag kan immers gebeuren vanaf het ogenblik van de inschrijving.

 

Annulatievoorwaarden

 

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 4 werkdagen vóór de startdatum van de opleiding. Daarna blijft het volledige bedrag verschuldigd. U kan zich altijd laten vervangen door een collega mits voorafgaandelijk bericht naar tvh@vat-house.com.

 

Programma

Wat mag u als programma verwachten?

 

Concrete gevolgen van gebruikte Incoterm? Onder meer volgende items komen op een praktische manier aan bod:

 

 • wat houden de verschillende Incoterms in?
 • wat zijn de btw-gevolgen van elke Incoterm?
 • bij welke Incoterm kan ik een btw-vrijstelling toepassen?
 • moet ik bij EXW altijd btw aanrekenen?
 • moet ik mij als koper registreren voor de btw als ik goederen van buiten de Europese Unie DDP aankoop in een andere Europese lidstaat/land?
 • wat zeggen de Incoterms over de douaneformaliteiten?